Schodnie i pomosty

Wraz z rozwojem budownictwa oraz z rozwojem systemów optymalizacji procesów przemysłowych kwestia komunikacji między miejscami pracy stała się istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz ekonomii.

Schodnie,  czyli tymczasowy bieg schodowy, zostały zaprojektowane w oparciu o wymagania opisane w normie EN 12811 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy –  Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

Dzięki zestawieniu ze sobą wymagań wynikających z przepisów BHP, czynników ekonomicznych,  ergonomii i doświadczeń wyciągniętych z dyskusji oraz spotkań z klientami, opracowaliśmy system zapewniający sprawne przemieszczanie się między poziomami roboczymi, tak aby zapewnić optymalną komunikację, sprawny transport lekkich narzędzi i materiałów budowlanych, z możliwością szybkiego demontażu i montażu w innym miejscu, w którym wykonywane są aktualne prace.

Tymczasowe schodnie na placu budowy zapewniają trzy podstawowe udogodnienia:

  • łatwe, szybkie i sprawne przemieszczanie się między poziomami roboczymi.
  • możliwość szybkiego demontażu, przeniesienia w inne miejsce i ponownego montażu,  co pozwala na usprawnienie prac budowlanych, remontowych.
  • przy pracach na elewacji zapewniają sprawne i szybkie przemieszczanie się, zmianę lokalizacji ciągu komunikacyjnego.

Wymagania dotyczące kąta nachylenia schodni, ich szerokość, głębokość stopnia, nośność  zaprojektowaliśmy tak, aby w sposób prosty zrealizować konkretny ciąg komunikacyjny, spełniający wymagania klienta w zakresie użyteczności i optymalnych kosztów.

Schodnie dostarczamy na miejsce w całości i po dokonaniu prostych czynności tj. ustawienie wymaganego kąta nachylenia, są gotowe w ciągu kilku minut do ustawienia na miejscu.

Zakres regulacji kąta nachylenia schodów mieści się między 35° a 55°, ich montaż, ustawienie może zostać zrealizowane, gdziekolwiek konieczne jest zastosowanie ciągu komunikacyjnego między poziomami.

Do pobrania