wiata-1-scaled.jpg

Wiata BHP

Zobacz katalog Pobierz DTR

Przeznaczone jest do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy w miejscach, które wyznaczono jako stanowiska robocze. Znajduje zastosowanie przy organizacji punktów, w których zestawione są środki wspomagające/umożliwiające pracę lub/oraz środki ochrony indywidualnej, lub zbiorowej.

Wiata BHP została zaprojektowana jako kompletny zestaw gotowy do rozłożenia w sposób szybki i łatwy.

Szczegółowy opis produktu:

Przeznaczone jest do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy w miejscach, które wyznaczono jako stanowiska robocze. Znajduje zastosowanie przy organizacji punktów, w których zestawione są środki wspomagające/umożliwiające pracę lub/oraz środki ochrony indywidualnej, lub zbiorowej.

Charakterystyczne elementy:

 • Oświetlenie
 • Tablica informacyjno narzędziowa
 • Systemowe punkty do podnoszenia
 • Możliwość przykotwienia do podłoża bądź zastosowania balastów obciążających. 
 • Stężenia wzmacniające słupy

Projekt zadaszenia roboczego wykonany został w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
 • DYREKTYWA 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24)
 • PN-EN ISO 12100:2012
  • Bezpieczeństwo maszyn 
  • Ogólne zasady projektowania   
  • Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

PrOdukty

liteMESH-9-kopia-364x140-1.jpg
Siatki LiteMESH
AA-SZUBIENICA-4-364x140-1.jpg
Szubienica
CCC-364x140-1.jpg
Linia życia
DSC_1990-364x140-1.jpg
Podesty rozładunkowe / wysuwnice budowlane
solid-boxy-768x244.png
Skrzynie antywłamaniowe SOLIDBOX
MULDA-4-kopia-364x140-1.jpg
Kontenery samowyładowcze – muldy samowyładowcze
DSC00005-364x140-1.jpg
Hale stalowe z płyt warstwowych
SIATKA-T-SEPIA-2-364x140-1.jpg
Siatka T
SCHODNIE-7-kopia-364x140-1.jpg
Schodnie i pomosty
spider-1.jpg
Spider
kosz.png
Kosze transportowe
wiata-2.jpg
Wiaty BHP
wozek-kafelki-strumin.png
Wózek kastry budowlanej
kontener-kafelki-strumin.png
Kontener na gruz
lej-do-betonu-kafelki-strumin.png
Lej do betonu