Prezentacja Strumina

Ponad 100 osób na szkoleniu we Wrocławiu

W bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym 30 sierpnia 2022 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu we współpracy z firmą STRUMIN wzięło udział ponad 100 osób.

Eksperci firmy, będący specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa na budowie, instruowali w tym zakresie wszystkich uczestników – pracodawców, inżynierów budownictwa, koordynatorów ds. BHP, zakładowe służby BHP, osoby nadzorujące prace budowlane. Przekrój zawodów związanych z branżą budownictwa reprezentowanych na tym spotkaniu był niezwykle szeroki. 

Szkolenie zostało poświęcone jednemu tematowi: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowach, ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych – prac wykonywanych na wysokości”. Eksperci STRUMIN poprowadzili warsztaty z zakresu użytkowania sprzętu zabezpieczającego, przygotowali również pokaz urządzeń chroniących pracowników przed upadkiem z wysokości.

 

Zabezpieczenie - Spider

Ponadto na szkoleniu starszy inspektor pracy – główny specjalista Roman Hadryś omówił przykładowe sytuacje, jakie mają miejsce na budowach. Bazując na pokontrolnych zaleceniach i wnioskach przekonywał uczestników szkolenia do konkretnych działań promujących bezpieczeństwo pracy w firmach. Andrzej Pogórski, zastępca okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu, przedstawił 3-letnią strategię działania Państwowej Inspekcji Pracy w sektorze budownictwa. Głos zabrał również Arkadiusz Lebiedziewicz, pełniący funkcję starszego inspektora pracy. Przybliżył on okoliczności i przyczyny wybranych wypadków, skutkujących upadkiem z wysokości. 

Dziękujemy, że byliście razem z nami we Wrocławiu i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach z naszymi specjalistami!