04-STRUMIN-lina-asekuracyjna--1024x682.jpg

Czym są prace na wysokości i kiedy mamy z nimi do czynienia?

Każda praca, podczas której różnica poziomów między stanowiskiem, a posadzką wynosi od metra wzwyż jest rozumiana jako praca na wysokości. Do tego rodzaju prac zaliczają się między innymi roboty na rusztowaniach, wysokich konstrukcjach budowlanych, drabinach, stropach i innych podwyższeniach. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że praca nie jest uznawana za pracę na wysokości, jeżeli miejsce powyżej metra od posadzki jest osłonięte ze wszystkich stron pełnymi lub oszklonymi ścianami o wysokości 1,5 metra i wyżej. Podobnie jest z pracą powyżej metra od powierzchni posadzki, jeżeli miejsce jest dodatkowo wyposażone w stabilne konstrukcje i urządzenia, które są w stanie skutecznie ochronić pracownika przed wypadkiem. W STRUMIN zajmujemy się projektowaniem i produkcją sprzętu asekuracyjnego na budowach, mającego na celu ochronić pracowników między innymi przed upadkiem z wysokości. Lina asekuracyjna jest jednym z takich urządzeń.

Prace szczególnie niebezpieczne i wymogi odnośnie prac na wysokości

O pracach szczególnie niebezpiecznych mówi się wtedy, gdy prace wykonywane są na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej metra nad poziomem podłogi lub ziemi. Wymagania odnośnie tego, kto może wykonywać pace na wysokości, należy przede wszystkim ustalić wewnątrzzakładowo, jednak bezwzględnie muszą być to osoby, które:

  • ukończyły 18 lat

  • posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

  • posiadają ważne szkolenie BHP (przeprowadzane co najmniej raz w roku)

  • są wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej (takie jak np. lina asekuracyjna)

  • zostały przeszkolone w zakresie prawidłowego stosowania się do procedur, instrukcji i ogólnych zasad obchodzenia się ze środkami ochrony indywidualnej.

Dodatkowymi zabezpieczeniami podczas prac na wysokości są środki ochrony zbiorowej, takie jak balustrady, specjalne siatki bezpieczeństwa, rusztowania itp. oraz środki ochrony indywidualnej.

Lina asekuracyjna od STRUMIN pozwoli Ci pracować bezpiecznie

Lina życia jest jednym z najczęściej stosowanych urządzeń asekuracyjnych, których głównym celem jest zabezpieczenie pracowników podczas prac na wysokości. Poprawne używanie liny życia minimalizuje ryzyko efektu wahadła przy upadku z wysokości, które jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia pracownika. System zabezpieczający został opracowany przez doświadczonych ekspertów, którzy od lat zajmują się projektowaniem i produkcją nowoczesnych środków bezpieczeństwa. Lekka i trwała konstrukcja nie stanowi dodatkowego obciążenia dla pracownika, zaś prostota systemu pozwala na łatwe dopasowanie produktu do różnych warunków budowlanych. Lina asekuracyjna od STRUMIN jest zgodna z normami europejskimi i stanowi niezbędny element wyposażenia przy pracach na wysokościach. Lina odporna jest na zmieniające się warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Jeżeli szukasz sprzętu, dzięki któremu każda praca na wysokości będzie bezpieczna jesteś w dobrym miejscu. Zapraszamy do kontaktu!