IMG_20230922_140818-1024x768.jpg

Stop wypadkom na budowie

W ostatni piątek mieliśmy doskonałą okazję do prezentacji naszych systemów i urządzeń gwarantujących bezpieczną pracę na wysokości, a wszystko dzięki zaproszeniu na konferencję „Bezpieczeństwo pracy na wysokości – „Budowa. STOP wypadkom!” współorganizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy Inspektorat w Kielcach, Fundację Kultury Bezpieczeństwa oraz Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. 

Tematem przewodnim konferencji było zapobieganie wypadkom w budownictwie podczas prac na wysokości, których przykłady przedstawił Tomasz Barański z PIP/o Kielce. W tak zacnym gronie mogliśmy promować nasze tegoroczne hasło 3R – hasło edukacyjne, które jest integralną częścią misji STRUMIN „Simple & Safe”. Nasze spotkanie z uczestnikami konferencji miało formę warsztatową i było szansą na „żywą” formę spotkania uczestników ze sprzętami STRUMIN i szansą odpowiedzenia na wiele interesujących pytań padających ze strony uczestników konferencji. Podczas tego spotkania mogliśmy także powrócić do naszej tegorocznej  idei 3R.
3R
to niezmiernie prosty, jednocześnie kluczowy przekaz kierowany do wszystkich pracowników i pracodawców.
Działaj ROZUMNIE, kiedy pracujesz na inwestycji.
Daj sobie czas na REFLEKSJĘ zweryfikuj czy wszystko działa właściwie i czy znasz instrukcję postępowanie ze sprzętem w 100%.
Jeśli masz wątpliwości to miej czas na REAKCJĘ, tę właściwą.
Dlaczego tak powinniśmy działać? Bo żadna maszyna, żaden kosmiczny sprzęt nie uchroni naszego życia i zdrowia tak dobrze jak nasz umysł. Jeśli rutyna i pośpiech unieruchomią twój umysł to prosta droga to kalectwa, a w ekstremalnych sytuacjach do śmierci.