Ósma edycja Tygodnia Bezpieczeństwa za nami

Na początku listopada odbył się tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa przy czynnym udziale naszych ekspertów. Tydzień Bezpieczeństwa to wielkie święto odpowiedzialności i rozsądku w pracy, które jednoczy i integruje całą branżę budowlaną.

Hasło przewodnie, już ósmej edycji projektu, brzmiało: „Koniecznie Bezpiecznie”. Od 4 do 8 listopada w ramach akcji odwiedziliśmy inwestycje firm Erbud Group, Onde SA, Grupa Unibep Kariera, gdzie eksperci Strumin dzielili się wiedzą i doświadczeniem, jak w prosty i bezpieczny sposób zadbać o zdrowie i komfort pracy w budownictwie.


To właśnie w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Kamiennej Górze edukowaliśmy personel budowlany poprzez przybliżanie sprawdzonych rozwiązań, zapewniających możliwie najlepszą ochronę przed wypadkami. Uczestnicy naszych warsztatów dydaktycznych poznali możliwości urządzeń poprawiających bezpieczeństwo, omówione zostały m.in. zasady działania szubienic, schodni, siatek LiteMESH.

Wspierając wszelkie dążenia do zachowania zasad BHP w budownictwie, Strumin współpracuje z najlepszymi. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Na podstawie zapisów z Wielkiej Księgi Wytycznych podjęliśmy wyzwanie dopasowania parametrów produktów Strumin do warunków ujętych w księdze. Celem jest spójne działanie naszej firmy i Porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie.


Dlaczego to tak istotne? Ponieważ mimo wielu przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa 2020 rok pokazał, jak dużo jest jeszcze do zrobienia. Tylko w ciągu 12 miesięcy liczba wypadków wyniosła 3872, z czego 57 osób doznało ciężkich obrażeń, a aż 39 poniosło śmierć. W 40% zdarzeń powodem był niewłaściwy stan zabezpieczeń BHP, a dominującą grupę wypadków stanowiły upadki z wysokości.


Pamiętajcie: nie zostawiajmy naszego życia i życia naszych pracowników przypadkowi!