Prezentacja o bezpieczeństwie

Safety Day 2022 już za nami

Safety Day to niestandardowe szkolenie, podczas którego wiedza na temat bezpieczeństwa przekazywana jest poprzez praktyczne ćwiczenia i symulacje, umożliwia sprawdzenie urządzeń i umiejętności pracowników, sprzyja integracji środowisk branżowych. W tym roku P.P.H.U. Strumin miał przyjemność współorganizować Safety Day razem z Aroca Safety. Szkoleniu w tej formule patronowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Prezentacja Strumina na Safety Day

12 października zaproszeni goście spotkali się w Krakowie, w hali Aroca Safety, żeby poznać jak najlepsze praktyki BHP w branży budowlanej. Dzięki wykorzystaniu sprzętu P.P.H.U. Strumin uczestnicy wzięli udział nie tylko w specjalistycznych prelekcjach, ale przede wszystkim w instruktażach na żywo podczas pokazu systemów asekuracji. Gama produktów Strumin w tym zakresie jest bardzo szeroka.

W programie Safety Day znalazły się również wykłady dotyczące prawnych aspektów zabezpieczenia budowy i badań psychologicznych jako ważnego elementu wszystkich badań zlecanych przy pracy na wysokościach. 

Dodatkowo specjaliści Aroca Safety zorganizowali pokazy dotyczące sposobów działania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Co istotne, były to instruktaże ratownictwa przeprowadzanego w przestrzeniach zamkniętych oraz na wysokości.

Prezentacja sprzętu Strumina na Safety Day