Facebook Google plus YouTube
Schodnie

SCHODNIE

Tymczasowe konstrukcje
na placu budowy. 

Strona główna » Oferta » Schodnie

Wraz z rozwojem budownictwa oraz z rozwojem systemów optymalizacji procesów przemysłowych,
kwestia komunikacji między miejscami pracy stała się istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa
oraz ekonomii.

Schodnie,
czyli tymczasowy bieg schodowy, zostały zaprojektowane w oparciu o wymagania
opisane w normie EN 12811 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

Dzięki zestawieniu ze sobą wymagań wynikających z przepisów BHP, czynników ekonomicznych,
ergonomii i doświadczeń wyciągniętych z dyskusji oraz spotkań z klientami, opracowano system
zapewniający sprawne przemieszczanie się między poziomami roboczymi, tak aby zapewnić optymalną
komunikację, sprawny transport lekkich narzędzi i materiałów budowlanych, z możliwością szybkiego
demontażu i montażu w innym miejscu w którym wykonywane są aktualne prace.

schody tymczasowe

Tymczasowe schodnie na placu budowy zapewniają trzy podstawowe udogodnienia, istotne
z punktu widzenia ergonomii, ekonomii i bezpieczeństwa.

 - Zapewniają łatwe, szybkie i sprawne przemieszczanie się między poziomami roboczymi.
 - Zapewniają możliwość szybkiego demontażu, przeniesienia w inne miejsce i ponownego montażu, 
co pozwala na usprawnienie prac budowlanych, remontowych.
 - Przy pracach na elewacji zapewniają sprawne i szybkie przemieszczanie się, zmianę lokalizacji ciągu
komunikacyjnego.

schody tymczasowe

Wymagania dotyczące kąta nachylenia schodni, ich szerokość, głębokość stopnia, nośność
są ujęte całościowo w systemie i zaprojektowane tak, aby w sposób prosty zrealizować konkretny
ciąg komunikacyjny, spełniający wymagania klienta w zakresie użyteczności i optymalnych kosztów.

stopien antypoślizgowy

Do niedawna stosowane rozwiązania w postaci drabin, traktowanych jako tymczasowy ciąg komunikacyjny
służący do przemieszczania się między poziomami, zostają systematycznie wyparte przez normy i przepisy
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wychodząc na przeciw tym zmianom, firma STRUMIN oferuje regulowane schody oraz podesty robocze.
Więcej informacji dotyczących aspektów technicznych w zakładce produkt.

 


Podest roboczy,
może występować indywidualnie jako kładka w ciągu komunikacyjnym, 
sytuowana ponad wykopami, rowami etc.

podest roboczy

 


Występuje w trzech wymiarach 2, 4 i 6m.
W połączeniu ze schodniami i rusztowaniami tworzy bardziej rozbudowane konstrukcje jak klatki schodowe.

System schodów tymczasowych i podestów roboczych został oparty na systemie rusztowaniowym,
więc naturalnym czynnikiem występującym w naszych konstrukcjach są złącza rusztowaniowe,
umożliwiające połączenia z elementami rusztowań tj rurami.
Wraz z rusztowaniem tworzy integralną strukturę, którą można konfigurować na wiele różnych sposobów,
realizując wymagania projektowe, procesu itp.

podest roboczy

Zapytaj o ofertę

Pola oznaczone gwiazdkami (*) są obowiązkowe.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
hala
Pola oznaczone gwiazdkami (*) są obowiązkowe.

Zaufali nam:

budimex sa     Brogan    bulgarcom logo                             grimbudstrabag   haras Wrocław   atal logo  unibep hochtief polska porr logo  mostostal warszawa łęgprzem awbud sa logo rywal logo  promerol sa logo  enbud jonik logo ruko logo